În cadrul workshop-ului „Avantajele standardului românesc de agro-ecologie. Agricultura ecologică. Cerințe și recomandări pentru produse ecologice sustenabile” , desfășurat  în data de 26 mai 2022, Universitatea „Spiru Haret”, prin centrul său antreprenorial USH Pro Business, împreună cu Organismul Național de Standardizare (ASRO) și Asociația Inter-Bio, a fost prezentat primul standard român pentru agricultură ecologică: SR_13595- Agricultură ecologică. Cerințe și recomandări pentru produse ecologice sustenabile .

În cadrul evenimentului, pornind de la ideea că scopul agriculturii agro-ecologice este de a produce hrană mai curată, de a pune pe piață produse agroalimentare proaspete și autentice, care să respecte factorii naturali şi de mediu, în deplină corelare cu conservarea și dezvoltarea mediului și cu abordarea integrată a sănătății umane, au fost prezentate și dezbătute teme precum: Importanța standardului și perspectivele de dezvoltare ale acestuia; Considerații privind acreditarea în domeniul agroecologiei; Evoluții în agricultura ecologică; Avantajele aplicării standardului. Puncte de vedere a celor interesați; Repere de aplicare a standardului, de la ghid referențial pentru certificare, la bune practici de aplicare prin comunități.

De asemenea, în plan internațional, la eveniment a fost prezent un reprezentant al International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM)/ European TP Organic (Technology Platform for organic food & farming) care a prezentat tema „The value of standards from conventional to agro-ecology”.

Necesitatea de a avea un standard român original a apărut pentru a specifica cerințe și recomandări pentru produse ecologice sustenabile, inclusiv documentarea și implementarea de bune practici, transparență și trasabilitate. Standardul este voluntar si poate fi aplicat și de operatorii în curs de certificare ecologică care vor să aplice principiile agroecologiei. Certificarea  se poate face doar după obținerea certificării ecologice dar presupune și alți pași importanți care au fost dezbătuți în workshop-ul de lansare a standardului. Standardul include o anexă normativă cu formulare și indicatori pentru înregistrarea dovezilor de îndeplinire a cerințelor, simplificând astfel activitatea de implementare și stabilind un nivel minim de dovezi necesare îndeplinirii cerințelor. Inter-Bio, ca organizație umbrelă națională pentru agricultura ecologică, membră IFOAM.EU și a rețelei europene de cercetare în agro-ecologie TP Organics, a avut o contribuție importantă la elaborarea standardului alături de Universitatea „Spiru Haret”, prin centrul său antreprenorial USH Pro Business.

La evenimentul de lansare a standardului  SR 1395:2022 au participat reprezentanți ai organismului de standardizare – ASRO, ai organismelor de certificare din România, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare (IBA București), Asociația Organismelor de Control în Agricultura Ecologică, Cooperativa Agricolă Bio Cătina, producătorul de vin ecologic Senator Wines, precum și alți fermieri în regim ecologic, cadre didactice universitare, reprezentanți ai unor lanțuri de magazine care comercializează produse ecologice, institute de cercetare – dezvoltare, entități cu preocupări în producerea, certificarea, desfacerea și comercializarea produselor agro-ecologice.

A fost salutată prezența în sală a reprezentantului MADR, domnul Director General Viorel Morărescu, care a apreciat această realizare și beneficiile pe care acest standard le va aduce mediului de afaceri din agricultură. S-a exprimat regretul că ministerul, deși a fost invitat oficial să participe la dezbaterile privind standardul, nu a făcut-o. De asemenea, prezența în dezbateri a domnului Laurent Vonwiller, expert internațional în domeniu a fost un element important al lansării. Acesta a apreciat standardul și deschiderile sale spre scheme de calitate agro-ecologice certificate, oferind posibile opțiuni în acest sens.

Un mesaj important de sprijin al standardului a venit și dinspre mișcarea One Health Romania, care îl consideră esențial pentru legătura sa cu sănătatea umană. Cadrele didactice din universitate și cercetători din alte institute de cercetare au apreciat de asemenea standardul și legătura sa cu medicina veterinară.

Doamna Iuliana Chilea, Director General în cadrul Organismului Național de Standardizare (ASRO), a declarat: „Consider că evenimentul de promovare a standardului a fost un succes, iar participanții au putut să se  familiarizeze  cu avantajele pe care acest standard național le poate aduce domeniului agriculturii ecologice. Este, în mod clar, necesară o conversie a celor care lucrează convențional în agricultură, la sistemul eco-bio, iar standardul SR 13595 poate fi referențialul de care au nevoie pentru a pune bazele unei agriculturi ecologice durabile în România. Publicarea standardului face parte din eforturile standardizării naționale de a sprijini Uniunea Europeană la realizarea obiectivelor cuprinse în Pactul Ecologic European, dar și la obiectivele de dezvoltare durabilă. Sper ca acest workshop să nu rămână un eveniment singular, deoarece este necesar să continuăm astfel de dialoguri cu părțile interesate, drumul spre implementarea standardului fiind abia la început. ”

 „Suntem mândri că Universitatea „Spiru Haret” și Asociația Inter-Bio au susținut acest standard atât financiar cât și cu expertiza profesională. Standardul are o recunoaștere națională și internațională, prin eforturile noastre conjugate cu ASRO, RENAR, IBA  și clusterele de agricultori care au participat la elaborarea lui. Chiar dacă ministerul de resort, deși invitat să participe la dezbaterea lui nu a făcut-o, apreciem totuși interesul ministerului pentru susținerea standardului prin politicile publice, dar ne-am dori să și  fie introdus ca punct de referință în Planul Național pentru Agricultura Ecologică. Ne aflăm în același paradox în care inițiative naționale consistente au o recunoaștere internațională și mai puțin la autorități. În ceea ce ne privește, prin consorțiul de clustere Inter-Bio, vom continua utilizarea standardului ca ghid referențial în domeniul agro-ecologiei și ne vom axa pe dezvoltarea practicilor fermierilor în spiritul standardului prin scheme de calitate certificate” a declarat Costin Lianu, președinte Asociația Inter-Bio și pro-rector Universitatea Spiru Haret.

Doamna Nastasia Belc, director general IBA și al comitetului tehnic 95, care a avut o largă expunere privind importanța standardului a declarat: „Standardul român, original, SR 1395:2022, este un referențial care sprijină dezvoltarea sustenabilă a agriculturii, a agriculturii regenerative, în contextul obiectivelor de dezvoltare durabilă stabilite prin Agenda ONU 2030, preluate în Strategia de Dezvoltare Durabilă a României. De asemenea, standardul se încadrează și sprijină integrarea agriculturii românești în cerințele politicilor europene Green Deal și a obiectivelor strategiilor Farm to Fork for a fair, healthy and environmentally-friendly food system și EU Biodiversity Strategy for 2030, cu principalul obiectiv de transformare a sistemului alimentar într-unul competitiv, responsabil, rezistent, rezilient, incluziv dar mai ales sustenabil. 25% din terenurile agricole EU cultivate în sistem ecologic până în 2030 este o țintă a strategiei Farm to Fork pe care și România ar trebui să o ia  în considerare.

Adițional legislației în vigoare existentă pentru sistemul agricol ecologic, Standardul SR 1395:2022 oferă o schemă de calitate care conduce la creșterea încrederii consumatorilor europeni și, nu numai, în calitatea produselor agroalimentare românești prin oferirea unei garanții, în plus, în ceea ce privește trasabilitatea și transparența sistemului alimentar.” Universitatea „Spiru Haret” în calitate de unic finanțator, a susținut realizarea primului standard național în agricultura ecologică, document oficial important, realizat cu sprijinul Asociației Inter-Bio, prin intermediul ASRO – Organismul Național de Standardizare – platforma națională pentru elaborarea și adoptarea standardelor europene și internaționale și în colaborare cu alte entități și experți implicați.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

www.ushprobusiness.ro

https://www.facebook.com/www.ushprobusiness.ro

https://www.facebook.com/interbio.ro

https://www.linkedin.com/in/ush-pro-business/

https://www.instagram.com/ushprobusiness/

 

Inter-Bio

Website: https://inter-bio.ro/ro/

Email: office@inter-bio.ro

 

ASRO

www.asro.ro

https://www.facebook.com/rostandard

https://www.linkedin.com/company/rostandard

https://www.youtube.com/channel/UCMdInwQuDocpnSZua1LRlpg/videos