Organic Farm Knowledge involved in OrganicTargets4EU project

În Strategia Farm to Fork și Strategia pentru Biodiversitate, UE a stabilit ca obiective, atingerea a cel puțin 25% din terenurile agricole ale UE, în cadrul agriculturii ecologice, și de a crește semnificativ acvacultura ecologică până în 2030. OrganicTargets4EU,...