Despre noi

Inter-Bio este o organizaţie interprofesională pentru produse agroalimentare ecologice, înregistrată în registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.148/11.12.2018, în baza încheierii Judecătoriei Sectorului 1, Secția Civilă, din data de 21.11.2018, dată în dosarul nr.30921/299/2018, având cod de înregistrare fiscală 289754, constituită ca persoană juridică română de drept privat, de interes public cu caracter profesional, cu statut juridic  de asociație, fără scop lucrativ, ce funcționează conform OUG 103/2008, a HG 1068/2009, a OG nr.26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, care urmărește promovarea, reprezentarea, protejarea și facilitarea intereselor comune, ale membrilor fondatori şi membrilor organizației în relațiile cu organele administrației centrale, cu alte asociații sau federații interne sau internaționale.

Organizaţia îşi propune să intreprindă  o serie  de activităţi printre care :

  • sprijinire și promovare a producătorilor, procesatorilor și comercianților de pe lanțurile valorice;
  • reprezentare a intereselor membrilor în vederea creșterii competitivității economice și creării de noi competențe;
  • susținere la export și internaționalizare a membrilor;
  • perfecționare profesională a membrilor;
  • participare la rețele naționale și europene;
  • creșterea potențialului de cercetare, inovare, dezvoltare (CDI) a membrilor din sector;
  • integrarea agriculturii ecologice în celelalte ramuri ale bioeconomiei;
  • conștientizarea opiniei publice și a consumatorilor asupra avantajelor și beneficiilor agriculturii ecologice;
  • alte acțiuni specifice.

Organizația îşi propune să elaboreze planuri concertate în vederea adaptării filierelor agroalimentare de produse la legislația și standardele europene, pentru dezvoltarea agenților economici implicați în mediul concurențial comunitar.