ASOCIAŢIA BIOAGRICULTORILOR DIN ROMÂNIA „BIOTERRA ROMÂNIA”

 

ASOCIAŢIA BIOAGRICULTORILOR DIN ROMÂNIA „BIOTERRA ROMÂNIA” funcţionează ca persoană juridică română de sine stătătoare în baza prezentului statut de funcţionare.

Obiectivele asociaţiei sunt promovarea produselor alimentare ecologice, educaţia consumatorilor şi dezvoltarea pieţei agroalimentare bio în România