Asociația INTER-BIO a producătorilor, procesatorilor si comercianților pe filiere de produse certificate ca produse ecologice vă invită să participați la târgul internațional NATURAL & ORGANIC PRODUCTS EUROPE  ( https://www.naturalproducts.co.uk/ ), eveniment ce va avea loc la Londra în perioada 19-20 aprilie 2020.

Târgul menționat face parte din Programul de Promovare  a  Exporturilor fiind astfel subvenționat cu fonduri de la guvern, beneficiind astfel de avantajele acestui program:

suportarea de la guvern a 50% din cheltuielile de deplasare (bilet de avion, cazare, asigurarea medicala de călătorie) pentru un reprezentant firma
suportarea 100% a transportului si formalităților vamale pentru un maxim de 50 kg mostre/firmă
suportarea 100% a cheltuielilor privind închirierea spațiului, construcția pavilionului, dotările, energie electrica, ș.a

 

Condiții de eligibilitate:

firma participantă să nu aibă datorii la stat
încadrarea în nivelul de ajutor de minimis pentru promovare acordat în ultimii 2 ani fiscali și în anul fiscal in curs care nu trebuie să depășească echivalentul în lei a 200000euro
depunerea documentelor de eligibilitatea solicitate (vezi atașament)

 

Procedura de înscriere presupune completarea și trimiterea următoarelor documente:

1. Fișa de înscriere la acțiune pe care o anexăm (Anexa 4)
2. Declarație pe proprie răspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis (Anexa 5 – atașata spre completare)
3. Certificat de atestare fiscala eliberat de ANAF
4. Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea locala competenta
5. Certificat constatator de la Registrul Comerțului
6. Alte anexe atașate

 

Deoarece pentru participarea la acest târg prin Programul de Promovare a Exporturilor sunt alocate 10 locuri, înscrierile se vor face respectând ordinea datei de trimitere a documentației complete.

Pentru ca participarea dvs să fie înregistrată este necesar să completați documentele atașate și să le trimiteți scanate (cu semnătură și conform cu originalul) până la data de 5 decembrie 2019 pe adresa de email office@inter-bio.ro

Pentru confirmare participare sau informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0216.500.014 sau email office@inter-bio.ro , dna Cristina Ilie – organizator din partea Asociației Inter-Bio

Atașăm informații referitoare la târgul NATURAL & ORGANIC PRODUCTS EUROPE 2020

Descărcați invitația

Descărcați informații in engleza

Descărcați informații in romana

Descărcați cerere de inscriere

Descărcați formularul de înscriere