În perioada 20-21 iunie, organizatorii politici europeni și naționali precum și comunitatea de operatori din sistemul de agricultură organică s-au întrunit la București, în cadrul European Organic Congress, tema congresului fiind „Inovația și tehnologia: cum se îmbunătățește, se inspiră și se livrează produse organice”.

Congresul a pus accent pe îmbunătățirea politicilor agricole, experții și factorii de decizie prezenți au dezbătut Politica Agricolă Comună (PAC) dar și teme precum noua arhitectură ecologică a PAC în beneficiul fermierilor, consumatorilor și comunităților rurale. De asemenea, au fost dezbătute teme specifice cum ar fi contribuția agricultorilor ecologici la obiectivele PAC și modul de elaborare a bugetului de sprijin pentru fermierii ecologici. S-a analizat modul în care un nou plan de acțiune ar putea contribui la prioritățile perioadei 2020-2027.

Dezbaterea s-a axat și pe inovare și digitizare în domeniul agriculturii organice și rolul acestor tehnologii în dezvoltarea agricolă sustenabilă.

“Comisia Europeană poate lăsa la latitudinea statelor membre să introducă criterii de dezvoltare sustenabilă agricolă, pe baza cărora să acorde subvenții, ceea ce nu poate fi neapărat în avantajul agriculturii ecologice, în cazul în care nu este prioritizată corect la nivel național. În plus, va trebui continuat efortul de educare a ceea ce înseamnă agricultura ecologică și importanța ei pentru sănătate, astfel încât dezvoltarea de noi standarde să pornească de la câștigurile și avantajele pentru sănătate. Universitatea Spiru Haret va efectua o analiză de impact privind scenariile de subvenție a agriculturii românești organice în contextul noii PAC” a declarat Costin Lianu, președintele INTER-BIO, director general USH Pro Business.