Asociația INTER-BIO a producătorilor, procesatorilor si comercianților pe filiere de produse certificate ca produse ecologice vă invită să participați la târgul internațional BIOFACHCHINA (http://www.biofachchina.com/en/), eveniment ce va avea loc la Shanghai în perioada 13-15 mai 2020.

Târgul menționat face parte din Programul de Promovare a Exporturilor fiind astfel subvenționat cu fonduri de la guvern, beneficiind astfel de avantajele acestui program:

 

 • suportarea de la guvern a 50% din cheltuielile de  deplasare (bilet de avion, cazare, asigurarea medicala de călătorie) pentru un reprezentant firma
 • suportarea 100% a transportului si formalităților vamale pentru un maxim de 50 kg mostre/firmă
 • suportarea 100% a cheltuielilor privind închirierea spațiului, construcția pavilionului, dotările, energie electrica, ș.a

 

Condiții de eligibilitate:

 

 • firma participantă să nu aibă datorii la stat
 • încadrarea în nivelul de ajutor de minimis pentru promovare  acordat în ultimii 2 ani fiscali și în anul fiscal in curs care nu trebuie să depășească echivalentul în lei a 200000euro
 • depunerea documentelor de eligibilitatea solicitate (vezi atașament)

 

Procedura de înscriere presupune completarea și trimiterea următoarelor documente:

 

 1. Fișa de înscriere la acțiune pe care o anexăm (Anexa 4)
 2. Declarație pe proprie răspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis (Anexa 5 – atașata spre completare)
 3. Certificat de atestare fiscala eliberat de ANAF
 4. Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea locala competenta
 5. Certificat constatator de la Registrul Comerțului
 6. Alte anexe atașate

Descărcați invitația

Descărcați formularul de înscriere

Deoarece pentru participarea la acest târg prin Programul de Promovare a Exporturilor sunt alocate 10 locuri, înscrierile se vor face respectând ordinea datei de trimitere a documentației complete.

Pentru a trimite intenția de participare completați formularul atașat și trimiteți-l la email office@inter-bio.ro până cel târziu la data de 30 decembrie 2019.

Pentru ca participarea dvs să fie înregistrată este necesar să trimiteți documentele solicitate și cele atașate (scanate, cu semnătură și conform cu originalul) până la data de 10 ianuarie 2020  pe adresa de email office@inter-bio.ro

Pentru informații suplimentare  ne puteți contacta la tel. 0216.500.014/0723207878 sau email office@inter-bio.ro , dna Cristina Ilie – organizator din partea Asociației Inter-Bio